แชร์โพสนี้

 

       กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หารือร่วมกันรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับระบบใหม่ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 คล้ายระบบการสอบเอ็นทรานซ์เดิม  โดยใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกัน ซึ่งไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยไปเปิดรับตรงเอง เพื่อลดการวิ่งรอกสอบ ทำให้เด็กสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ต้องการได้ และไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.