แชร์โพสนี้

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาในหัวข้อ 'ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาออนไลน์ จัดการประกวด' เล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน  สำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเสวนาในหัวข้อ “ภาษาออนไลน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาของคนไทย” เน้นให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และการสะกดคำที่ถูกต้อง เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน ส่วนการเกิดภาษาใหม่ เป็นเรื่องปกติของทุกภาษาบนโลก ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตามยุคสมัย แต่หลังจากนั้นก็จะหายไปตามยุคสมัย

ครูอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ฝากบรรดาผู้ปกครอง ที่กังวลว่าลูกหลานชั้นอนุบาล 1 เขียนตามเส้นปะตัวพยัญชนะไม่ได้ หรือเขียนเกินเส้น เขียนไม่สวย บางครั้งผู้ปกครองเผลอดุ การกระทำเช่นนั้น จะทำให้เด็กเกิดความกลัวที่จะเขียน จนติดตัว ทำให้แก้ไขได้ยาก เพราะช่วงวัยชั้นอนุบาล 1 ควรฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.