แชร์โพสนี้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้ออกประกาศ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง หลังจากที่มีข่าวว่า คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองจำนวนมากในช่วงระยะหลังที่ผ่านมา 
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการลดจำนวนคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิกกฎหมาย โดยมีมาตรการที่จะใช้ดำเนินการเพื่อแก้ไข คือ การให้ผู้ที่พำนักอาศัยในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ และการปฏิเสธของผู้เข้าเมืองของผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย พร้อมกับเรียกสัมภาษณ์หรือสอบถามคนไทยที่มีพฤติกรรมดีงกล่าว 
 
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังได้ประกาศให้คนไทยที่ต้องการเดินทางไปในประเทศเกาหลีใต้ เตรียมหลักฐานเอกสารที่สำคัญ เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินขาไป-กลับ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปเพื่อง่ายต่อการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.