แชร์โพสนี้

 

      ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ โดยมีข้อความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันของไทย เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ในรายการอินเดีย โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2559 รายการมาเลเซีย โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2559 และรายการสิงคโปร์ โอเพ่น 2016 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นรายการระดับซุปเปอร์ซีรี่ย์ 3 รายการติดต่อกัน ทําให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันไทยคนแรกที่สามารถทําคะแนนสะสมและได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬา แบดมินตันมือ 1 ของโลก และเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ชนะรายการระดับ ซุปเปอร์ซีรี่ย์ 3 รายการติดต่อกัน คนแรกของโลก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศ ณ วันที่ 26เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.