แชร์โพสนี้

 

     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วาระการพิจารณาคำถามประกอบการประชามติ ตามที่รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้สนช.เสนอคำถามพ่วงไปกับการประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเอกฉันท์เห็นควรให้ตั้งคำถามประกอบการประชามติ 142 ต่อ 16 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง ส่วนประเด็นคำถามที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้คำถามตามที่คณะกรรมาธิการฯเสนอ 152 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง โดยถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้

 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.