แชร์โพสนี้

 

       ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติ เอกฉันท์ 192 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2559 แล้ว

      โดยมีหลักการสำคัญ คือการกำหนดเกณฑ์การนับคะแนนเสียงในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จากเดิมกำหนด ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มีสิทธ์ที่เห็นชอบ เป็น การถือเสียงข้างมากของคะแนนเห็นชอบกับไม่เห็นชอบ แทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความที่นำไปสู่การไม่ผ่านประชามติได้

      นอกนี้ยังขยายฐานเสียงผู้มีสิทธ์ออกเสียง โดยให้นับอายุผู้มีสิทธ์ออกเสียง 18 ปีบริบูรณ์ภายในวันออกเสียงด้วย จากเดิมกำหนดเฉพาะผู้มีสิทธ์ออกเสียงต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ใน วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการออกเสียง

      ขณะเดียวกันการออกเสียงประชามติยังให้อำนาจ สนช. หารือร่วมกับ สปท. เพื่อตั้งคำถามประชามติเพิ่มได้อีก 1 คำถามด้วย เป็นที่จับตาว่าคำถามดังกล่าวอาจจะเป็นทางออกหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.