แชร์โพสนี้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ 2558 จำนวน 8 ท่านดังนี้

สาขาทัศนศิลป์จำนวน 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา โรจนกร (สถาปัตยกรรม) ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ (ประติมากรรม) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์นาคบัว (การออกแบบอุตสาหกรรม)

สาขาวรรณศิลป์จำนวน 2 ท่านได้แก่ นายธีรภาพ โลหิตกุล (สารคดี) นายไพวรินทร์ ขาวงาม (กวีนิพนธ์)

สาขาศิลปะการแสดงจำนวน 3 ท่านได้แก่ นางสาวเวณิกา บุนนาค (นาฏศิลป์ไทย) เรือตรีสันติ ลุนเผ่ (ดนตรีสากล) นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ (ภาพยนตร์และโทรทัศน์)

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.