แชร์โพสนี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีที่กระทรวงคมนาคมได้มีการประกาศแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือ รถแท็กซี่ นั้น เป็นเพียงการประกาศปรับเพดานอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนนอกเขตกรุงเทพมหานคร เพดานอัตราการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่จากท่าอากาศยาน ซึ่งทั้งหมดยังไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง 
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.