แชร์โพสนี้

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีคำสั่ง ที่ 19 / 2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ให้นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและปฏิรูปราชการแผ่นดิน

พร้อมมีคําสั่งนี้ระงับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงต่างๆ และข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กลุ่ม รวม 71 คน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.