แชร์โพสนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนเครือข่ายด้านสุขภาพและเกษตรอินทรีย์ ได้เข้าพบ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ ร่วมยืนข้อเสนอ 3 ข้อ สำหรับการร่วมสนับสนุนการแบนสารเคมีทางการเกษตร แนวทางที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือการส่งเสริมการทำเกษตรยังยืนโดนยึดหลักเกษตรพอเพียงที่มีการเสนอในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่อยู่ในระหว่างการยืนเสนอ สภานิติบัญัติแห่งชาติ

ส่วนที่ 2 คือในอนาคตการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทางภาครัฐต้องร่วมกำกับดูแลสารเคมีตั้งแต่ต้นทาง ค่อการนำเข้าก่อนนำมาใช้ในการทำเกษตร
ร่วมถึงจั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจนในการใช้งาน
ซึ่งแยกออกจากพรบ.วัตถุอันตราย

ข้อที่ 3 ควรมีการออกข้อกำหนดต่างๆสำหรับสิทธิด้านสุขภาพเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้บริโภค จากผลผลิตทางการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร หลังได้รับฟังข่อมเสนอตากตัวแทนเครือข่ายต่างๆกว่า 686 องค์ ได้พูดถึงแนวทางการทำเกษตรในอนาคตที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่เป็นกระแสการทำเกษตรทั่วโลกในขณะนี้ โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมกลยุทธ์ที่จะเร่งการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ25 ในปีต่อไป ส่วนสารที่จะนำมาใช้ทดแทนสารเคมีอันตรายนั่น จะคัดเลือกจากบัญชีสารชีวภาพ และสารเคมีอื่นๆที่มีการอนุญาตให้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในระยะเปลี่ยนผ่านนั่นมีแผนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ผ่านศูนย์ส่งเสริมเกษตรทั่วประเทศกว่า 1หมื่นศูนย์ทั่งประเทศ

ในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรบางส่วนซึ่งยังร้องขอให้มีการอนุญาติใช้สารเคมีอันตรายทั้ง3 ชนิดเดินทางเข้า มายังห้องประชุมเช่นกันเพื่อสอบถามถึงทิศทางเรื่องดังกล่าว หลังไม่มีความชัดเจน ในทางกฏหมายว่าต่อไปการใช้สารเคมีทั่ง3ชนิดจะใช้ได้หรือไม่ อย่างไร เพราะสำหรับเกษตรอย่างพวกเขายังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ จึงเกิดความวุ่นวายขึ้นในระหว่างการประชุม

ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อร่วมรณรงค์และแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการยกเลิกการใช้สารเคมีทาฃการเกษตร 3 ชนิดคือ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ที่พบว่ามีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะร่วมลงมติ การยกระดับสารเคมีทั่ง3ชนิดดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง โดย 2 เสียงจากตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจะร่วมโหวตแบนสารเคมีดังกล่าวอย่างแน่นอน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.