แชร์โพสนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า ที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การกระทำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นต้องเป็นการกระทำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ มิใช่การกระทำของรัฐบาล นอกจากนี้ให้ความเห็นว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นการกระทำของรัฐบาล

ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ ประกอบกับภายหลังที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้น้อมนำเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเข้ารับพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสดังกล่าว ซึ่งทรงพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย

การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

เช่นเดียวกับ คำร้องของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ของคณะรัฐมนตรี และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อรัฐสภา ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองและเป็นอันบังคับใช้มิได้ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อกระทำการล้มล้างการปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้คำขออื่นเป็นอันตกไป

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.