แชร์โพสนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

โดยพล.อ.ประยุทธ์ แถลงถึงนโยบายหลัก ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง อีกทั้งสังคมไทยต้องเดินหน้า คนไทยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมรับกับศตวรรษที่ 21 หลายคนก็ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี วันนี้เราต้องยอมรับว่า อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน เราต้องสู้กับความยากจน ภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผน ความเหลื่อมล้ำ โดยต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายไปทั้งสิ้น 1.30 ชั่วโมง

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.