แชร์โพสนี้

เริ่มแล้วสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการหารือผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ รวมถึงผลักดันให้เกิดแผนบริหารจัดการขยะทะเลร่วมกับประเทศอาเซียน เป็นปฎิญญากรุงเทพ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในฐานะประธานอาเซียน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน สำหรับวันที่ 2 นี้ เป็นการประชุมแบบเต็มคณะวันแรก เริ่มจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (AMM) การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ (Special AEM on RCEP) เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในและนอกภูมิภาคอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)ครั้งที่ 19 ที่จะมีการส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ ในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ รวมไปถึงหารือเรื่องการบริหารจัดการประเด็นข้ามชายแดน และการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC) ครั้งที่ 23 ภายใต้ 3 เสาหลัก การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

สำหรับประเด็นหลักที่จะหยิบยกมาหารืออย่างไม่เป็นทางการและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และสุดยอดผู้นำอาเซียน คือผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ และการปฎิรูปองค์การการค้าโลก รวมถึงผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค อาร์เซป ให้เกิดระบบการค้าเสรี ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน ของ 16 ประเทศภาคี ให้สำเร็จภายในปีนี้
และคาดว่าจะมีการหารือในประเด็นอินโด-แปซิฟิก จากเดิมที่เป็นเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นแนวคิดของสหรัฐที่จะนำอินเดียมาคานอำนาจจีน ถือเป็นครั้งแรกที่เวทีการประชุมอาเซียนจะนำมาหารือ หลังหลายประเทศมีแนวคิดสนับสนุนแนวคิดนี้

นอกจากนี้ไทยยังเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล ที่ในภูมิภาคอาเซียน ติด 1 ใน 10 ของโลกที่สร้างขยะทะเล ในการประชุมครั้งนี้ไทยจึงอยากผลักดันให้เกิดแผนบริหารจัดการขยะทะเลร่วมกับประเทศอาเซียน เป็นปฎิญญากรุงเทพ รวมไปถึงแถลงการณ์ประธานอาเซียนโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะประธานอาเซียน

และในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมหารือระหว่างผู้นำอาเซียน กับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และในช่วงเย็นจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะ จากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ สำหรับผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน และจะมีการมอบของเขวัญเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรส หนึ่งในนั้นคือ “มาลัยเงิน” ผลงานของครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก พวงมาลัยถวายพระ นอกไปจากความงดงามของภูมิปัญญา เทคนิคการทำที่ละเอียดประณีตบรรจงแล้ว ยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในครั้งนี้ และการร้อยเรียงดอกไม้ยังสะท้อนความหมายบ่งบอกถึงความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ที่มีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน ดุจมาลัยเงินที่ไม่มีวันโรยรา

สำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน จะลงนามรับรองเอกสาร ว่าด้วยเรื่องวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียน และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนในปีแห่งวัฒนธรรม และมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก รวมถึงแถลงการณ์ประธานอาเซียน ที่พลเอกประยุทธ์ จะเป็นผู้กล่าวปิดการประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.