แชร์โพสนี้

วันที่ 22 พ.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกําหนดวันสําคัญของชาติไทย มีรายละเอียดระบุว่า

 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.