สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
82 ครั้ง

แชร์โพสนี้

วันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 17 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562

ซึ่งมหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยที่ส่วนกลาง มีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ซึ่งมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลฯ จำนวน 34 บท อาทิ บทจกฺกิวํสทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา บทมงคลสูตร และบทขันธปริตร

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.