สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมสมเด็จพระราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
302 ครั้ง

แชร์โพสนี้

วานนี้ เวลา 16 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาส เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปี 2450 โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำการตกลง และเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เอง ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพระบรมรูปมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะทองบรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นรองที่ทำด้วยหินอ่อน สูง 6 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ที่แท่นศิลาอ่อนด้านหน้า มีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยติดประดับ แสดงพระราชประวัติและพระเกียรติคุณ ลงท้ายด้วยคำถวายพระพร ให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนาน

เวลา 16 นาฬิกา 38 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สำหรับปฐมบรมราชานุสรณ์นี้ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2472 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี พร้อมกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกัน และเป็นการขยายพระนครด้วย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงคิดแบบ และอำนวยการก่อสร้างพระบรมรูป พร้อมกับสะพาน และศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี เป็นผู้ปั้น ซึ่งหล่อด้วยทองสำริด โดยลักษณะพระบรมรูป ทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ ผินพระพักตร์ไปทางถนนตรีเพชร องค์พระบรมรูปความสูงตั้งแต่ฐานตลอดยอด 4 เมตร 60 เซนติเมตร ต่อมาได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ 1 เมตร และมีฐานหินอ่อนรองรับพระบรมรูปอีกชั้นหนึ่ง บริเวณหน้าฐานเป็นรั้วคอนกรีต ตอนกลางรั้วหล่อ เป็นแผ่นหินอ่อนมีลายไทย กึ่งกลางสลักตรา “ปฐมบรมราชจักรีวงศ์” เป็นรูปช้างหันข้างยืนเหนือแท่น

เวลา 16 นาฬิกา 48 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ หอพระพุทธรูป จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี โดยรัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามพระตำราที่เรียกว่า พระราชพิธีนครฐาน ภายในเสาศาลหลักเมือง มีช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมือง ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น ต่อมา สมัยรัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่ง จึงทำให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง 2 ต้น นับจากนั้นเป็นต้นมา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเทพารักษ์ 5 พระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง และเจ้าเจตคุปต์ เทพผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมือง

สำหรับศาลาศาลหลักเมือง มีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูน ทรงยอดปรางค์ มีมุขยื่นทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีหลังคาซ้อน 2 ชั้น และมีมุขลดอีกด้านละ 1 ชั้น ตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในงานออกแบบด้วย

เวลา 16 นาฬิกา 59 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ บูชาพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ณ หอพระสุราลัยพิมาน แล้วเสด็จลง ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระบวรเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งรูปทรงแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ ปิดทองประดับกระจก ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับรับน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากนั้น ทรงจุดธูปเงิน เทียนทองท้ายที่นั่ง บูชาพระสยามเทวาธิราช พระพุทธรูปสำคัญ เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ซึ่งกางกั้นด้วยพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ตรงข้ามกับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ , เทวดารักษาพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ และเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์ เสร็จแล้ว เสด็จลง ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงจุดเทียนทองเทียนเงิน ธูป และธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวง จากนั้น ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.