เตรียมนำปัญหาบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์เข้าพิจารณา วันนี้

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
111 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. ร่วมกันแถลงผลการรายงาผลอย่างไม่เป็นทางการและการรายงานผลอย่างเป็นทางการ ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างที่ กกต. กำลังประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ ว่าจะพิจารณาเป็นบัตรเสียหรือไม่

ขณะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ออกประกาศจากกรณีซองบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด ระบุว่า สถานทูตได้ส่งบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตันในวันที่ 18 มี.ค. 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 19 มี.ค.2562 อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของสถานทูต

ด้านนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าการบินไทยได้ทำการขนส่งถุงพัสดุที่บรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเทศนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยได้ทันกำหนดเวลา และได้ทำการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ คือบริษัทฯ จะไม่นำบัตรเลือกตั้งไปส่งยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่จะมีผู้ประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศมารับที่คลังสินค้าการบินไทย

ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อคัดค้านการที่ กกต. เห็นว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่ง อันมิใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่า เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย ตามที่ ม.114 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 บัญญัติไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกล่าวอ้างว่า มาตราดังกล่าวให้อำนาจในการสั่งมิให้นับคะแนนนั้น โดยให้ถือว่า เป็นบัตรเสีย โดยมิใช่เหตุที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไป โดยไม่สุจรติและเที่ยงธรรมนั้น ถือได้ว่า เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และอาจถือได้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปทั้งประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านเป็นไป โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการรอนสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์ และอาจถือได้ว่า การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือเป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.