บรรยากาศวันมาฆบูชาทั่วประเทศ พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนพร้อมชมปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
49 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อัมพโร) ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ใจความว่า ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างทราบกันดีว่า ในดิถีเพ็ญเดือน 3 เช่นนี้เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานแก่พระสาวก 1,250 รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุและเป็นพระอรหันต์ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มให้มีวันมาฆบูชาขึ้นในประเทศไทย ก็เพื่อให้พุทธบริษัทร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ และน้อมรำลึกถึงพระธรรม ที่พระศาสดาทรงพระมหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ 3. การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

นอกจากนี้ ในวัดแต่ละจังหวัดยังคึกคักไปด้วยผู้คนที่ออกมาร่วมเวียนเทียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันมาฆบูชา

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ยังเป็นวันที่มีปรากฏการณ์ ซูเปอร์ ฟูล มูน หรือปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ทำให้ผู้ที่ออกมาร่วมพิธีในวันมาฆบูชาได้ชมพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.