จี้รัฐบาลใช้กฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
31 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบุถึงเวลาที่รัฐบาลต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องจากมาตรการต่างๆที่ทำมา เข้าสู่สัปดาห์ที่2 ไม่สามารถแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานได้ และไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าฝุ่นละอองระดับวิกฤติไว้ที่ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากต่างประเทศกำหนดค่าฝุ่นละอองวิกฤติอยู่ที่ 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เรียกร้องภาครัฐใช้มาตรา 9 ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคล กระทำการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

โดยออกเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไม่ใช่ให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 เพราะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง แต่การเรียกร้องให้ใช้มาตรา 9 เพื่อใช้กฎหมายควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ เนื่องจาก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การขอความร่วมมือและมาตรการต่างๆ ไม่ได้ผล

พร้อมกันนี้ยังไม่เห็นด้วยกับภาครัฐที่กำหนดค่าวิกฤติฝุ่น PM2.5 ไว้ที่ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพราะสูงเกินไป ต่างจากในต่างประเทศ คือหากค่าฝุ่นเกิน 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมาแล้ว

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.