แชร์โพสนี้

วันที่ 21 พ.ย. ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ ในโอกาสพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ ในเวลาประมาณ 13.39 น. จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

สำหรับแผนที่เส้นทางปั่นจักรยานของประชาชน แบ่งเป็น 12 กลุ่มผู้ปั่น ได้แก่

กลุ่ม A , B ,C ปั่นตามขบวนเสด็จตลอดเส้นทาง 39 กิโลเมตร จำนวน 2,600 คน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นผู้นำปั่นในขบวน A เริ่มทรงจักรยาน 15.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่ม D เป็นขบวนครอบครัว ปั่นในระยะทาง 4.2 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางปั่นเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แหล่งการเรียนรู้เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ ท่าราชวรดิษฐ์ และสวนสราญรมย์

กลุ่ม E 1 เริ่มที่สนามม้านางเลิ้ง จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร

กลุ่ม E 2 เริ่มที่สนามม้านางเลิ้ง จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร

กลุ่ม F เริ่มที่สนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กิโลเมตร

กลุ่ม G เริ่มที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กิโลเมตร

กลุ่ม H เริ่มต้นที่แยกตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กิโลเมตร

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.