แชร์โพสนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบเพิ่มการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปัจจุบันเป็น 14.5 ล้านคน โดยรวม 4 มาตรการ วงเงิน 38,730 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม แบ่งเป็น
1.) ค่าน้ำ ครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน และค่าไฟครัวเรือนละ 230 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 จำนวน 10 เดือน
2.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีเดือน ธ.ค. คนละ 500 บาท
3.) ค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ(65ปีขึ้นไป) คนละ 1,000 บาท
4.) ค่าเช่าบ้าน คนละ 400 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติโครงการบ้านล้านหลัง พร้อมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาว แบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3 % ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน ดอกเบี้ย MRR – 0.75%

ส่วนวงเงินอีก 10,000 ล้านบาท จะปล่อยกู้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดทำที่อยู่อาศัย ที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ทั้งบ้านและคอนโด โดย ธอส.จะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในโครงการภายในเดือน ธ.ค.นี้ และยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม ปี 62

พร้อมกันนี้ยังมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงินกว่า 18,604 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเป็นเงินไร่ละ 1,800 บาท แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาท และคนกรีดยาง 700 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2561 มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นเกษตรกรชาวสวนยางคนกรีดยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.