แชร์โพสนี้

ที่ประชุม ครม.สัญจรที่ จ.เชียงราย เห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการใช้งดปรมาณกว่า 1,5000 ล้านบาท พร้อมทั้งพิจารณาให้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นการอนุมัติตามหลักการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีทั้งการเพิ่มจุดด่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา และผลักดันให้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นแหล่งท่องเที่ยว

สำหรับการพัฒนา จะแบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน, การค้า การลงทุน, การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่

โดยโครงการสำคัญ มีการเห็นชอบโครงการพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก หลังจากมีการช่วยเหลือ 13 หมูป่า ซึ่งระยะเร่งด่วนจะมีการทำจุดจอดรถ ปรับปรุงถนนเข้าออก และห้องสุขา ก่อนจะทำเส้นทางจักรยานและสร้างพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจรของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะช่วยลดการส่งตัวผู้ป่วยไปยังเชียงใหม่และลำปาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในปี 2565

ส่วนการพัฒนาด่านชายแดน ซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดนี้ ได้อนุมัติหลักการพัฒนาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เป็นด่านถาวร เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ คู่ขนานไปกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งตามเป้าหมายผลักดันให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่จะเริ่มได้ตามแผน รวม 26 สถานี หลังชัดเจนเรื่องการเวนคืนที่ดิน เพื่อเปิดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่าน 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ เมียนมาร์, จีน, ลาว และเวียดนาม

ส่วนปัจจัยหลักในการพัฒนาเมือง อย่างแหล่งน้ำ ได้เห็นชอบทั้ง 27 โครงการ ใน 6 ลุ่มน้ำ แต่ยังต้องให้สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติไปจัดลำดับความสำคัญแต่ละโครงการก่อนครับ

ซึ่ง นายกรัฐมนตรี สรุปภาพหลังการประชุม ย้ำว่าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องงบประมาณ แต่ขอให้จัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้อย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่มุ่งหวังก็คือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่และการเชื่อมโยงศักยภาพในแต่ละจังหวัด

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.