แชร์โพสนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ ไปในการเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

โดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิ ทรงพระสุหร่ายสรงพระอัฐิ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ 2 สำรับ พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วทรงเก็บพระอัฐิ ประดิษฐานในพระเจดีย์ศิลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ ในพลับพลาอิศริยาภรณ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินตามพระอัฐิ ไปยังพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ และทรงประเคนสำรับภัตตาหาร และถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลา เชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิ และผอบพระสรีรางคาร ไปขึ้นรถยนต์พระประเทียบ เพื่อไปประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะพระอัฐิ  ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.