แชร์โพสนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ติดตามสถานการณ์และร่วมบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีน้ำท่วมน้ำหลาก ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายแห่ง มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตจัดตั้งขึ้นสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงป้องกัน และบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากการติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า 2-3 วันนี้ ฝนจะลดลง และในวันที่ 5 สิงหาคมเป็นต้นไป อิทธิพลจากมรสุมจะทำให้มีฝนมากขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายขอบฝั่งตะวันตก ตอนเหนือของประเทศ และจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง รวมถึงช่วงประมาณปลายเดือนมีโอกาสจะเกิดพายุขึ้น 1 ลูก ซึ่งจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมผลกระทบให้กับพื้นที่เดิมที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่

ดังนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันระหว่างที่ฝนจะเข้ามาเติมในพื้นที่ จึงประสานให้มีการเร่งระบายหรือพร่องน้ำออกให้มากที่สุด เปิดพื้นที่รองรับน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ที่ขณะนี้ปริมาณน้ำสูงเกินกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมประกอบด้วยเขื่อนน้ำอูน เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนวชิราลงกรณ จะต้องลดระดับปริมาณลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมภายใน 5 วัน ไม่เช่นนั้นหากไม่เร่งระบายเมื่อปล่อยให้สถานการณ์ธรรมชาติบังคับ จะยิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ

ทั้งนี้ ทั้งกรมชลประทานและ กฟผ. อาจจะต้องปรับแผนการระบายน้ำให้มากขึ้น ที่สำคัญคือจะต้องมีการจัดทำแผนกำหนดเป็นรายพื้นที่ ระบุว่าพื้นที่ไหนจะเกิดภัยพิบัติ มีปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใด และน้ำจะอยู่ในพื้นที่นานเท่าไร โดยทั้งหมดต้องเป็นข้อมูลหรือบอกเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่าย และแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ทางจังหวัดรวมถึงประชาชนเตรียมแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์นี้

ขณะที่ลำน้ำโขงขณะนี้ในเขตพื้นที่บางจังหวัดเริ่มลดลงเล็กน้อย แต่เนื่องจากจะมีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้ระดับน้ำจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกคาดว่าไม่เกิน 50 เซนติเมตร จึงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ แม้ระดับน้ำในลำน้ำจะสูงกว่า แต่เพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลย้อนเข้ามาในลำน้ำสายหลัก จึงจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำพร้อมใช้เครื่องสูบน้ำเร่งสูบออก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนข้อกังวลที่ว่า ปริมาณน้ำจากจีนกับลาวที่ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำโขงอาจส่งผลกระทบกับไทยนั้น ได้มีการประสานระหว่างประเทศเพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

สำหรับศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต มีผู้แทนจาก 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน เป็นศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราว

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว

ช่อง3 : HD 33

วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 12.45 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.00-02.15 น.