แชร์โพสนี้

ด้วยแผนกลยุททธ์ชุมชนพึ่งตนเอง 20 ปี ทำให้ ‘ชุมชนผาปัง’ กำลังจะกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองในทุกๆด้าน

จากแต่เดิม ‘ผาปัง’ เป็นตำบลเล็กๆ ในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และมีแต่ความแห้งแล้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนสูงๆ และไม่กลับมาในพื้นที่อีก ซึ่งแตกต่างจาก เอกพล เสมเจริญ ที่กลับมองว่าการได้ทำงานในหมู่บ้านเป็นความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นเกิดพร้อมกับครอบครัว นับตั้งแต่มีการตั้งวิสาหกิจชุมชนก็ทำให้ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่

เช่นเดียวกับ จรัญ คำเขมา วัย 63 ปี ซึ่งยังคงทำงานหลายอย่างในวิสาหกิจชุมชนเพื่อเก็บองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด เผื่อสักวันจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานที่ออกไปอยู่ต่างถิ่น เมื่อกลับมาที่บ้านเกิดจะได้มีความรู้ทำกิน

ปัญหาที่ชาวผาปังประสบ ถูกแก้ไขด้วยความร่วมมือจากผู้คนในชุมชน พึ่้งพาทรัพยากรที่มีในพื้นที่ โดยชาวบ้านเลือก ‘ไม่ไผ่’ เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย, ทนแร้ง, กักเก็บน้ำได้ดี, โตเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งอุปโภคและบริโภค

ปัจจุบันมีการแปรรูปไม้ไผ่เป็นถ่านอัดแท่งคุณภาพสูง และยกระดับสู่การผลิตเป็นถ่านคาร์บอนสูง หรือ แบมบูแอคทีฟชาร์โคล สำหรับอุตสาหกรรม, ยา, เวชภัณฑ์ ทั้งยังมีนวัตกรรมแก๊สพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่าน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนอีกด้วย

อีกทั้งยังมีการบริหารดิน, น้ำ, ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีชาวบ้าน และเปิดพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.