แชร์โพสนี้

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรกของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปี 2562 เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ 197 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง โดยหลังจากนี้ สนช.จะใช้เวลาสงวนคำแปรญัติ 15 วัน และคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปี 2562 จะใช้เวลาพิจารณาร่างโดยละเอียดอีก 90 วัน ก่อนนำร่างเข้าสู่การพิจารณารายมาตรา ในวาระ 2 และเห็นชอบทั้งร่างในวาระ 3 ต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ โครงการต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะต้องไม่เป็นภาระการคลังในระยะยาว งบประมาณที่ลงไปจะต้องให้โอกาสต่อผู้มีรายได้น้อยอย่างเท่าเทียมและเข้าถึงอย่างเป็นธรรม การใช้งบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์ ไม่ซ้ำซ้อน และคำนึงด้วยว่าทำเพื่อประชาชน เพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ดังนั้น จะต้องมีการบริหารและมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อจัดสรรงบประมาณลงไป โดยรัฐบาลมีแนวคิดริเริ่มในการทำงบประมาณไปลงในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกภาคจะได้งบประมาณที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การใช้งบประมาณจะต้องระมัดระวัง และเป็นไปตามขั้นตอน ของพรบ.งบประมาณ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ยังมีปัญหาและข้อจำกัด โดยเฉพาะความเห็นต่างของประชาชน อยากให้กรรมาธิการนำไปพิจารณา อย่างรอบครอบและดูในส่วนของพื้นที่ ที่ทำได้ก่อนและไม่เกิดปัญหา พร้อมกับรับฟังปัญหาจากประชาชนด้วย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.