แชร์โพสนี้

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561 พระโคเสี่ยงทาย ‘น้ำ-หญ้า-เหล้า’ น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร คมนาคมจะสะดวก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่จัดต่อเนื่องจากพิธีสงฆ์ นับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

โดยปีนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กับนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน และเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

ส่วนพระโคแรกนาที่เข้าพระราชพิธี คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ซึ่งวันนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า “น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่”

ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ และหญ้า

พระโคพอ และพระโคเพียง เลือกกินหญ้า น้ำ และเหล้า พยากรณ์ว่า “น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง”

นอกจากนี้ยังคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 สาขาอาชีพ รวมทั้งสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 11 กลุ่ม, สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 สาขา ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเกษตรกร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่เกษตรกรที่ตั้งใจพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี ประชาชนได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พระยาแรกนาหว่านไว้บริเวณมณฑลพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังนำเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธี บรรจุซองแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกเช่นกัน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.