แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อเข้าสู่พลับพลาพิธี ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระชัย(หลังช้าง) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 239 รูป สวดมาติกา และเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ที่ร่วมในพิธีบริเวณสนามเสือป่า และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.