แชร์โพสนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯด้านความมั่นคง เรียกประชุม คกก.นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย เบื้องต้นจะใช้รูปแบบตามเดิมคือ ยึดรถคนเมาแล้วขับ คุมเข้มการคาดเข็มขัดนิรภัย และควบคุมความเร็ว ส่วนรถกระบะก็ยังคงอนุโลมให้ผู้โดยสารนั่งในที่ที่ปลอดภัย และให้ใช้ความเร็วต่ำเท่านั้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา 4 ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน และจะใช้เป็นแผนแม่บทเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย

1. ปฏิรูประบบการจัดการ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร รวมถึงการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ขึ้นกับกระทรวงคมนาคม เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และจำนวนผู้เสียชีวิตจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์และกำหนดแผนความปลอดภัยทางถนน

2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เช่น การบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรการศึกษา และเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบขับขี่ ออกยาก ยึดง่าย

3. ระบบขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น การยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะและถนนหนทางให้ได้ตามมาตรฐานสากล

4. ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดกิจกรรม CHR ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และให้แต่ละชุมชนกำหนดกติกากันเอง เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

ทั้งนี้ สำหรับรถบัส 2 ชั้น กรมการขนส่งทางบกไม่ให้จดทะเบียนใหม่มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว เพราะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รถบัส 2 ชั้น ที่เห็นวิ่งอยู่ตอนนี้เป็นรถที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ต่อทะเบียนให้ เพราะฉะนั้นรถประเภทนี้ก็จะค่อยๆ หมดไปเรื่อยๆ ส่วนที่ว่าต่อไปจะให้มีรถ 2 ชั้นอีกหรือไม่นั้น กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณารูปแบบของรถที่มีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอยู่

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.