แชร์โพสนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 9 สงขลา ยังเร่งลงพื้นที่ จ.พัทลุงตามโรงเรียนประถมต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล หลังพบว่าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ใช้งบประมาณกว่า 12 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560 ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากไร้ คนจน ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเงินสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอสไอวีอย่างไม่โปรงใส

 

ข้อมูลศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุงได้ให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 151 คน คนละ 1,000 บาท แต่ขั้นตอนการเบิกเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพัทลุงในบัญชีการเบิกเงินให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเจ้าหน้าที่พบข้อมูลในบัญชีเบิกเงินเป็นรายคนโดยเบิกเงินไปคนละ 3,000 บาท

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.