แชร์โพสนี้

การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจากฝีมือของศิลปินจิตอาสา เปลี่ยนจากชุมชนโรงหมู หรือที่ใครๆต่างขนานนามในชื่อ ‘สลัมคลองเตย’ เป็นลานกิจกรรมที่เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถโชว์และชมฝีมือด้านทักษะศิลปะของเด็กๆ ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลย อีกทั้งยังช่วยให้บรรยากาศโดยรอบกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถือเป็นแหล่งจุดประกายละสร้างแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลง และเห็นการพัฒนาชึมชนไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือจากตัวของพวกเขาเอง

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในชุมชนแออัด เป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เห็นได้ชัด ศิลปินจิตอาสามุุ่งหวังว่าการแสดงกิจกรรมดนตรีและงานศิลปะนี้ จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เพิ่มทางเลือกในชีวิตที่ทำให้เด็กและเยาวชนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ให้โอกาสแก่พวกเขาได้มีเส้นทางชีวิตที่เลือกได้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของอบายมุข ที่สำคัญเด็กและเยาวชนเหล่านี้ยังกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในชุมชนให้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.