แชร์โพสนี้

จากกรณีการทุจริตเงินคนจนในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายณรงค์ คงคำ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ายไปปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ โดยมีข้อความว่า

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีตรวจพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงมาแล้วคณะหนึ่ง ผลการสืบตรวจพบความผิดปกติจริงแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

โดยที่ความผิดปกติดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาจเกี่ยวพันกับข้าราชการในวงกว้างซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดพม. และ นายณรงค์ คงคำ รองปลัดพม.มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ในระหว่างปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั้งสองรายปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานข่าวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบ ซึ่งคณะทำงานจะเริ่มดำเนินการในช่วงสัปดาห์หน้า จึงถือว่าเป็นธรรมเนียมในการสั่งย้าย และยังไม่ถือว่าเป็นนายพุฒิพัฒน์มีความผิดจริง

นอกจากนี้ พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า จากการตรวจสอบขณะนี้ ได้แบ่งชุดปฏิบัติการเป็น 15 ชุด โดยจะเน้นเป้าหมายไปที่ 37 ศูนย์ จากทั้งหมด 76 ศูนย์ทั่วประเทศ และตอนนี้พบความผิดปกติแล้วใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี และตราด โดย 2 จังหวัด คือ ขอนแก่น และเชียงใหม่ ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนกับคนที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนอีก 4 จังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการสรุปเพื่อรายงานคณะกรรมการป.ป.ท. พิจารณา

ทั้งนี้ หากมีการชี้มูลความผิด กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จะถูกดำเนินคดี 2 ทาง คือ คดีอาญา ที่จะทำสำนวนส่งอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาล และ ทางวินัย ที่จะส่งให้ผู้บังคับบัญชาในสังกัด พิจารณาลงโทษต่อไป

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.