แชร์โพสนี้

การเข้าชมพระเมรุมาศ มีการปรับเส้นทางการเข้าชม โดยให้เวียนทักษิณาวรรต หรือเวียนขวา เริ่มจากศาลาลูกขุน 2 เข้าชมนิทรรศการสมมติเทวพิมาน : สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ เดินออกวนไปทางทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ ฝั่งศาลฎีกา เข้าศาลาลูกขุน 1 ชมนิทรรศการ ณ วิธานสถาปกศาลา : จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง ถัดมาศาลาลูกขุน 3 จัดแสดงประติมาสร้างสรรค์ : งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

จากนั้นเข้าสู่ศาลาลูกขุน 2 ฝั่งพระบรมมหาราชวัง ชมนิทรรศการ สวรรค์บรรจงวาด : ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ ก่อนเข้าพระที่นั่งทรงธรรม ชมนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ต่อด้วยเข้าชมนิทรรศการ ตระการตาวิจิตรศิลปกรรม : งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ที่ศาลาลูกขุน 4 และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศที่ศาลาลูกขุน 2 นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา บริเวณทับเกษตร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนวนไปสู่ทางออกที่จุดคัดกรองฝั่งศาล ฎีกาเพื่อรับโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีไม่ให้ประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศขึ้นชมในชั้น 1 และ 2 ของพระเมรุมาศว่า เนื่องจากประชาชนบางส่วนมีประพฤติตนไม่เหมาะสม จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเข้าชมตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้อย่างเหมาะสมที่สุด และพยายามไม่ให้ประชาชนที่เข้าชมเกิดความลำบาก แต่อยากขอความร่วมมือจากประชาชน ให้รักษาสมบัติของชาติ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของทุกคน ซึ่งหากมีผู้เข้าชมจำนวนมากก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีขอพระบรมราชานุญาตขยายวันเข้าชมนิทรรศการออกไป แต่หากมีสัดส่วนลดลงจะปิดตามกำหนดเดิม

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.