แชร์โพสนี้

ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจัดโดย World Bank ประจำปี 2561 ไทยถูกปรับให้สูงขึ้นจากเดิมอันดับที่ 46 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 26 ดีขึ้นถึง 20 อันดับ คะแนนรวมจากเดิม 72.53 เพิ่มขึ้นเป็น 77.44 คะแนน หากเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ไทยอยู่อันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.