แชร์โพสนี้

กลุ่มชาวบ้านจากบ้านทับไฮ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี น้อมนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมตัวกันทำบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูล ขอความรู้จากนักวิชาการในท้องถิ่น เพื่อนำมาสู่การจัดการด้านพลังงานทดแทน และปริมาณขยะในชุมชน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.