แชร์โพสนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ที่ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถสรุปความร่วมมือออกมาได้ 3 ลักษณะ ได้มีการลงนามแถลงการณ์ร่วม ซึ่งเป็นพื้นฐานของความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่าย ที่มีอยู่ในทุกๆด้านด้วยกัน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยง ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านระบบราง ที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพ- กรุงพนมเปญ ต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คากว่าจะให้แล้วเสร็จในปี 2563 นี้

นอกจากนี้ ยังมียังมติเรื่องของการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน ที่ประชาชนทั้งสองประเทศจะได้รับ โดยจะมีการผลักดันยกระดับจากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรใหม่ ที่บ้านหนองเอี่ยน สะตึงบท ขณะเดียวกัน ได้มีการลงนามการยกเว้นภาษีซ้อน เพื่อให้สะดวกต่อการลงทุน เพื่อเป็นหลักประกันการเสียภาษี ที่แน่นอนให้กับทั้งสองประเทศ และเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับทั้งสองประเทศ และการเปิดตัวสวนมิตรภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางการไทยไปช่วยดูแลสถาปัตยกรรมและสวนให้กับกัมพูชา ถือเป็นการส่งเสริมให้เอกชนไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึ้น ดังนั้นการประชุมในครั้งถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญ ในเวทีหารือระหว่างทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยังแต่งเพลงให้กับรัฐบาลไทยอีก 4 เพลง ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะแปลเนื้อหาเพลงและเผยแพร่ในเว็ปไชต์กระทรวงการต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้ การประชุมในครั้งที่ 4 จะเกิดที่ประเทศไทย ซึ่งสมเด็จฮุนเซน ย้ำว่าจะเกิดการประชุมครั้งต่อๆไปอีก

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.