แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารรับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 990 นาย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม , พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด , พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ , พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก , พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ , พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.