สมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทานโอวาทอย่างใกล้ชิด ปชช.ปลาบปลื้มใจ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
604 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 
        วันสุดท้ายของการเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ยังคงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเฝ้าเพื่อจะเข้าไปชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด 
 
        ซึ่งในช่วงบ่ายที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 14:00 – 16:00 นาฬิกา โดยประชาชนเข้าแถวอย่างมีระเบียบเพื่อง่ายต่อการเข้าไปกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชภายในอุโบสถ แต่เมื่อถึงเวลา 16:00 นาฬิกา เป็นเวลาสิ้นสุดของการเปิดให้เข้าไป แต่ยังคงเหลือประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังคงรออยู่
 
      สมเด็จพระสังฆราช จึงทรงโปรดให้ประชาชนเข้ามานั่งรอรอบพระอุโบสถ และรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยแบ่งเป็น 2 ฝั่ง เพื่อที่พระองค์จะเสด็จโดยรถกอล์ฟให้ประชาชนกราบถวายสักการะอย่างใกล้ชิดได้ทั่วถึง ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนทุกคนที่มารอ
 
      สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ยังได้ให้โอวาทและอนุโมทนาให้กับข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ที่สละเวลาทำหน้าที่ในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งการอารักขา ดูแลความเรียบร้อย ร่วมถึงอุบาสก อุบาสิกา ที่มาร่วมแสดงความเคารพ 
      พระองค์ยังได้ตรัสถึงการสร้างวัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ที่สร้างจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ปี 2412 และได้มีการสลักภาษิตเตือนใจที่ว่า “สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิดา” ที่หมายถึงรู้รักสามัคคี ไว้ที่ประตูกลางพระอุโบสถ ที่ใช้เป็นเครื่องเตือนใจที่ปฎิบัติยึดถือกันมา ซึ่งหากข้าราชการทุกหน่วย ประชาชนทุกคน นำไปปฎิบัติได้ ก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการแบ่งแยก และจะสร้างความเจริญให้กับประเทศไทย
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.