แชร์โพสนี้

 
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระสัมพุทธพรรณี, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียน ทรงจุดจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง 7 แห่ง ที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้
 
     เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า พระราชวงศ์ องคมนตรี ข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ทีปธรรมกถา จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก
 
     พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 และด้วยหลักธรรมคำสอน ที่เน้นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนมีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
 
     ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชาแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยทรงพระดำเนินไปตามถนนจักรีจรัณย์ ภายในพระบรมมหาราชวัง ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงแยกป้อมเผด็จ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน แม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมา แต่ทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อ ต่างรอชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด สร้างความปลื้มปีติให้แก่ประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.