นักวิชาการมองเด็กไทยเติบโตพร้อมสื่อสมัยใหม่ แนะผู้ปกครองเท่าทันยุคโซเชียล

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
622 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 
       ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ไม่อาจปฏิเสธการพัฒนาและเติบโตของเด็กไทยในยุคโซเชียล เนื่องจากเติบโตมาในยุคสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นผู้ปกครองซึ่งใกล้ชิดเด็กมากที่สุด จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เรียนรู้เท่าทันยุคโซเชียลด้วย รวมทั้งสถานศึกษาต้องมีการให้ความรู้ถึงโทษของสื่อโซเชียลมีเดีย
 
        ขณะที่ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า กระทรวงการศึกษาต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เท่าทันการเรียนรู้ของเด็ก โดยต้องมีความรู้มากกว่าเด็ก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วนผู้ปกครองซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้คำแนะนำ ต้องไม่จำกัดสิทธิแต่ต้องร่วมเฝ้าระวัง หร้อมให้คำแนะนำและเตือนภัย
ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.