งานแสงเทียนแห่งสยาม สวดมนต์ข้ามปี

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,337 ครั้ง

แชร์โพสนี้

บรรยากาศที่ท้องสนามหลวง ประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “งานแสงเทียนแห่งสยาม”  อย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี โดยในเวลา 21.15 น. ที่ผ่านมา มีการแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะ 1 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งกล่าวสัมโมทนียกถา และนำพระเถระ 63 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี โดยบทสวดประกอบด้วย คำนมัสการ (นโม ตัสสะ 3 จบ) บทไตรสรณคมณ์ (พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ฯลฯ) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิติปิโส) บทชุมนุมเทวดา คำนมัสการ พระไตรสรณคมณ์ (จุดเทียนน้ำมนต์) บทนมการสิทธิคาถา บทมโนการอัฏฐกคาถา บทมงคลสูตร บทรตนสูตร (ย่อ) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) บทขันธปริตร บทโมระปริตร บทวัฏฏะกะปริตร บทอาฏานาฏิยะปริตร บทโพชฌังคปริตร บทอภยปริตร บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทชยสิทธิคาถา และบทอิติปิโส ภควา จำนวน 60 จบ

สำหรับกิจกรรม งานแสงเทียนแห่งสยาม เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลตั้งใจจัดขึ้น เพื่อให้ได้เห็นภาพความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อกันและพลังความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ภาพดังกล่าวไปยังสื่อมวลชนทั่วโลก

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.