แชร์โพสนี้

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการเงินออมธนาคารต้นไม้ เพื่อสนับสนุนการออมในกลุ่มของประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ร่วมปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมและป่าไม้ อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองที่มีความยั่งยืน
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.