แชร์โพสนี้

ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ล่าสุดที่มี 881 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ประกอบกับสถานการณ์ฝนตกเหนือเขื่อนป่าสักตั้งแต่เพชรบูรณ์ยังคงมีจำนวนมากและไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง วันละ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออก 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ50 ล้าน ลบ.ม./วินาที เพื่อให้น้ำเต็มเขื่อนช้าที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้ลดการระบายน้ำลงคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่มารวมกันที่เขื่อนพระราม 6 ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสัก ซึ่งมีมากอยู่แล้วไม่ให้กระทบต่อชาวบ้านและพื้นที่เกษตรกรรม

ส่วนระดับน้ำที่คลองระพีพัฒน์ แยกตกและแยกใต้ หรือคลอง 13 จ.ปทุมธานี ซึ่งรับน้ำมาจากเขื่อนป่าสักฯ ขณะนี้ยังเหลือพื้นที่กักเก็บน้ำอีกกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร แม้บางจุดจะเกิดดินทรุดและมีน้ำเอ่อล้นท่วมถนนเล็กน้อย แต่หากระบายน้ำเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้า หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พระธรรมราชา ยืนยัน ยังรับมือได้ เนื่องจากตลอดแนวคลองมีประตูระบายน้ำหลายจุดช่วยดึงน้ำออกจากคลอง ชาวบ้านยังมั่นใจว่า น้ำไม่น่าเอ้อล้นท่วมบ้าน เพราะมีคันกั้นอยู่ ส่วนจุดที่ดินทรุด กรมทางหลวงชนบทได้ซ่อมแซมและทำที่กั้นชั่วคราว

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.