แชร์โพสนี้

วันนี้จะเป็นสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของไทยอีกวันหนึ่ง ตามที่จะมีการจัดพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงเย็นวันนี้ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
 
โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธี ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศกระแสพระราชโองการสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างนั้นพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พรามหณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแหว่งบัณเฑาะว์ เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระสงฆ์ตามพระอารามทั่วราชอาณาจักร ซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถ เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังไปพร้อมกัน โดยผู้ย่ำระฆัง ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือนายปรีชาญ อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 
หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ใหม่ และถวายพระสุพรรณบัฎ พระตราตำแหน่งพัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.