แชร์โพสนี้

ที่พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจำนวน 1,250 คน ต่างนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายประสาทพร สีกงพลี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดูนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ คือ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า จำนวน 1,250 รูป มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นทั้งหลักการ วิธีการปฏิบัติ ที่มีเนื้อหาโดยสรุป คือ ให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส
 
พระบรมธาตุนาดูน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจัมปาศรี ในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 เป็นเมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูป สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบมีสัณฐานเป็นเกล็ดขาวขุ่นเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่งประดิษฐานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สอดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นโลหะทรงกลม สูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร จึงจำให้พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้บูชาจากประเทศคึกคัก และทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา จะมีการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เป็นประจำทุกปี 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.