แชร์โพสนี้

กรมศิลปากรเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 คาดทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
 
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า สำหรับการวางผังอาคาร พระเมรุมาศในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยแกนแนวทิศเหนือ และทิศใต้เป็นแกนแนวเดียวกับรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แนวแกนทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเป็นแกนแนวเดียวกับพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
 
นอกจากนี้ มีแนวคิดในการตีความเชิงสัญลักษณ์ตามผังภูมิจักรวาร ตามปรัชญา และคติความเชื่อของไทย และการจัดภูมิทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ โดยการนำเสนอการจัดการพื้นที่ พืชพันธุ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น พันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก กังหันชัยพัฒนา เน้นพรรณไม้สีเหลือง ขาว เพื่อสื่อถึงวันพระราชสมภพ
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.