แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นิมนต์มาจากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.