แชร์โพสนี้

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 30 ธ.ค. วันที่ 2 ของ 7 วันอันตราย ว่ามียอดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 680 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 71 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 734 คน เมื่อนับยอดรวมสะสม 2 วัน มีอุบัติเหตุ 1,204 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 113 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,299 คน เพิ่มขึ้นในทุกรายการเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปี 2558 โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากการเมาแล้วขับมากที่สุด 
 
ทั้งนี้ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้ง รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังเป็นจังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุด 7 ราย อีกด้วย  
 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.