แชร์โพสนี้

 

โรงสีข้าวพระราชทาน ที่บ้านโนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นอีก 1 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 6,820,000 บาท เพื่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทานขนาดกำลังผลิต 40 ตันต่อวัน บนพื้นที่ 22 ไร่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
ทรงเปิด โรงสีข้าวพระราชทาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 โดยมีนโยบาย เป้าหมายและแนวปฏิบัติของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวังผลที่จะทำให้โรงสีข้าวพระราชทานเป็น “โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540โดยมีใจความว่า

“แต่ถ้าพูดถึงข้าวที่โรงสีนี้ใช้ ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุขเพราะขายข้าวได้ราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภคก็ซื้อในราคาถูกเพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริโภคก็มีคามสุข”

นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ชาวนาบ้านโนนศิลาเลิงได้เดินตามแนวพระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานไว้ และตัดปัญหาชาวนาที่ถูกโรงสีข้าวเอกชนเอาเปรียบมาโดยตลอด
 

 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.