แชร์โพสนี้

รัฐสภาเกาหลีใต้ลงมติด้วยคะแนน 234 ต่อ 56 ให้ถอดถอนประธานาธิบดี ปาร์คกึนเฮ ออกจากตำแหน่งแล้ว ซึ่งการลงมติดังกล่าวทำให้ปาร์คกึนเฮ กลายเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกในรอบเกือบ 30 ปี ที่อยู่ไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และเป็นประธานาธิบดีคนที่สองที่ถูกรัฐสภาลงมติถอดถอน 
 
ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อจากนี้ สภาจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าควรจะถอดถอนปาร์คกึนเฮ ออกจากตำแหน่งหรือไม่ โดยจะใช้เวลาในการพิจารณาทั้งสิ้น 180 วัน ขณะที่ปาร์คกึนเฮ จะต้องยุติการบริหารประเทศ และให้นายกรัฐมนตรี ฮวังคโยอาน ขึ้นรักษาการณ์แทน ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญลงคะแนนเสียง 6 ใน 9 เสียง วินิจฉัยว่าปาร์คกึนเฮ ควรถูกถอดถอนตามญัตติ จะทำให้ปาร์คกึนเฮ สูญเสียเอกสิทธิ์คุ้มครอง ต้องออกจากตำแหน่ง และจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.